PROFIL

RESUME

Těžištěm mé práce je krátkodobá nebo střednědobá individuální psychoterapeutická péče v oblasti úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch.

Terapeutické intervence zaměřené na lepší zvládání zátěžových životních situací i každodenního stresu, na řešení osobních a vztahových problémů klientů všech věkových kategorií.

Problematika osobnostního rozvoje, zdravé identity, orientace v životě a ve vztazích z pohledu mužského terapeuta.

K podpoře psychoterapeutického procesu využívám od roku 2005 u svých klientů také občasné homeopatické intervence, paralelní psychofarmakologickou péči momentálně neposkytuji.

CV

Po ukončení studia 3. lékařské fakulty UK Praha v roce 1993 jsem absolvoval základní praxi na lůžkových odděleních Psychiatrické léčebny v Jihlavě.

V roce 1996 jsem nastoupil na pozici příjmového a ambulantního psychiatra - psychoterapeuta Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky Eset, Praha 11.

Po získání druhé atestace z psychiatrie, funkční specializace v psychoterapii a licence ČLK k provozování soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxe, poskytuji od roku 2001 převážně psychoterapeutickou péči plně hrazenou zdravotními pojišťovnami.

Jsem jedním z pěti zakládajících psychoterapeutů Centra pro psychoterapii, psychoanalýzu a rodinnou terapii CETERA na Praze 1.

Kromě vlastní soukromé praxe zacílené na individuální psychoterapii jsem působil v letech 2011 až 2014 v rámci dalšího rozšiřování své profesní kvalifikace na několika německých klinikách, zejména v oblasti komplexní psychosomatické rehabilitační péče.

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je jednou z cest k sebepřijetí prostřednictvím sebepoznání a hlubšího porozumění sobě samému. Umožňuje vnímat život realističtěji, méně zkreslený potlačenými emocemi, vede tak k odstranění nepatřičných přesvědčení o sobě i o světě. Jako léčebná metoda umožňuje člověku, aby si uvědomil podstatu svého problému nebo onemocnění a naučil se mu čelit svými vlastními silami.

Psychoterapii ve zdravotnictví může v České republice samostatně poskytovat pouze odpovídajícím způsobem vzdělaný klinický psycholog nebo atestovaný lékař (většinou psychiatr) se specializovanou způsobilostí. Oba za shodných podmínek, ale v rámci své původní profese. Vzdělávání v psychoterapii (teorie, sebezkušenost, supervize) je pro zdravotnictví garantováno oběma odbornými společnostmi.

KONTAKTKONTAKTY

 
Konzultace jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě. Domluvené termíny jsou závazné. Konzultace on-line nebo e-mailem neposkytuji.

 

Název subjektu:
Psychoterapie Lukuvka s.r.o.
IČO:
29147409
Sídlo:
Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den zápisu:
30. ledna 2013
Spisová značka:
C 204179 vedená u Městského soudu v Praze

Copyright © 2014 - 2024 Marek Lukuvka / www.cetera.cz / Programming FOLDINA.cz